Loại: HC-2

BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH

NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH CARD HC-2

HC-2
||
400.000đ
- Hỗ trợ 36.864 điểm ảnh full color , 4HUB 75 : 192x192; 128x 288; 64x512; 48x ...