Loại: HC-1

BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH

NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH CARD HC-1

HC-1
||
300.000đ
- Hỗ trợ 24.576 điểm ảnh full color , 4HUB 75 : 128x192; 64x 288; 48x512;... - ...