Loại: HD-E66

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU

NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-E66A

HD-E66A
||
920.000đ
Hỗ trợ :2048*512; 4096*256;,... Hỗ trợ 256 graylevel cho hiệu ứng ...