Loại: HD-E63

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU

NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-E63

HD-E63
||
450.000đ
Hỗ trợ :1024*128; 2048*64; 3200*32,... Hỗ trợ 256 graylevel cho hiệu ứng ...