Loại: BX 5U1

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU

NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU BX-5U1

BX-5U1
||
350.000đ
Hỗ trợ:3200*16 2048*32 1344*48 1024*64 Bạn đang xem: CARD BX-5U1  của ...
NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU BX-5U1

BX-5U1
||
300.000đ
   Hỗ trợ độ phân giải:3200*16 2048*32 1344*48 ...