Chủng loại: Cổng USB+WIFI

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU

NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-W64 WIFI

HD-W64
||
540.000đ
Hỗ trợ độ phân giải: 1024 * 256; 4096 * 64;... điều khiển ...
NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-W63 WIFI

HD-W63
||
480.000đ
Hỗ trợ độ phân giải: 1024*128; 2048*64;... Điều khiển ...
NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU HD-W62 WIFI

HD-W62
||
370.000đ
Hỗ trợ độ phân giải : 1024*64; 2048*32;... Điều khiển ...
NEW

BỘ ĐIỀU KHIỂN 1 MÀU 3 MÀU BX-5A4&WIFI

BX-5A4&WIFI
||
750.000đ
Hỗ trợ:3200*32; 2688*48; 2048*64;  1792*80; 1536*96; ...