Loại: 12v

Nguồn

NEW

Nguồn 12V-10A

YG-12V10A
||
185.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-220VAC - Điện ...
NEW

Nguồn 12V-10A

CL-1210A
||
145.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-220VAC - Điện ...
NEW

Nguồn 12V-5A CL

CL-12V5A
||
120.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-220VAC - Điện ...
NEW

Nguồn 12V-5A

CN-12V5A
||
65.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-220VAC - Điện ...
NEW

Nguồn Adapter 12V-3.3A

12V/3.3A LITEON
||
78.000đ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 90-240VAC - Điện Áp ...

Nguồn 12V20A

1220SL-CN
||
220.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-220VAC - Điện ...

Nguồn 12V10A

SP-12V10A
||
115.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-220VAC - Điện ...

Nguồn Adapter 12V-5A DELTA

12V/5A DELTA
||
120.000đ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 90-240VAC - Điện ...

Nguồn Adapter 12V-2A

CNL-12V/2A
||
54.000đ
MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 90-240VAC - Điện Áp ...

Nguồn Adapter 12V-5A CN

12V/5A CN
||
65.000đ
  MÔ TẢ SẢN PHẨM: - Điện Áp vào: 110-240VAC - Điện ...